โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประชาสัมพันธ์ภาระกิจหน่วยงาน กิจกรรมทายปัญหาชิงรางวัล และแจกเสื้อผ้ามือ 2 ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


Share: