ข่าวกิจกรรม

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี  2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม2565สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับทีม One Home ...
อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย นางเยาวภา บุญคง รักษาราชกา ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565

9 สิงหาคม 2565 นายสมบัติไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมให้ค ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial