รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หัวข้อหลัก What youth can do in the era of New Normal ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Share:ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM
เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
📌สามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการเขียนโครงการได้ที่ QR code ตามเอกสารได้เลยค่ะ


Share:ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ (Anamai Poll) ปีงบประมาณ 2565

อนามัยโพล (Anamai General Poll ครั้งที่ 20) โดยกรมอนามัย👉👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจ หัวข้อ 👩‍👩‍👧‍👧 *“ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อป้องกันโควิด-19”* ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มี.ค.65คลิกแบบสำรวจhttps://forms.gle/wffCiqyjPNGcoejs6เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการวางแผนการจัดทำมาตรการ สื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป..


Share:ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

อ่านประกาศ >>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial