ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเลือกเป็นผู้แทนองค์กรสวัสดิ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2665

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ ทวิปริญญาโทดาวน์โหลด มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําาหนดรั ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เสนอโครงการเพื่อขอรับเ ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักง ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial