ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการทวิปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2665

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ ทวิปริญญาโทดาวน์โหลด มหาวิทยาลัยรามคําแหง กําาหนดรั ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เสนอโครงการเพื่อขอรับเ ...
อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักง ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุด ...
อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 14-21 กันยายน 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial