โครงการเรามีเราบรรเทาทุกข์คนพิการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 700 ชุด

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเรามีเราบรรเทาทุกข์คนพิการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้กับคนพิการในครอบครัวกลุ่มเปราะบางและคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ตัวแทนคนพิการจากอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จำนวน 15 ราย มอบโล่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ทีม One Home พม.ชัยภูมิ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 2 ศูนย์รวมราชการกระทรวง พม. จ.ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย เลี้ยงอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


Share:กิจกรรม CSR และจิตอาสา เยี่ยมบ้านมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ น.ส.กัญณิจ ชยพรอังกูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ น.ส.ชฎาพร เจริญบุญ นักพัฒนาสังคม ดำเนินกิจกรรม CSR และจิตอาสา เยี่ยมบ้านมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม และมีปัญหาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ณ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการสนับสนุนรถเข็นจากนายสุเทพ เลิศเกียรติพานิชย์ ประธานมูลนิธิร่วมสันติสุข กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้ไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเพชร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แรกรับกลับบ้าน และเด็กเล็กที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 พร้อมทั้งได้ตรวจดูความพร้อมของโรงพยาบาลสนามอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ในครั้งนี้ด้วย


Share:ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ จังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการ เขต 13​ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:พม.ชัยภูมิ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีดวัคซีนต้าน COVID – 19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและป้องกันการติดเชื้อ


Share:พมจ.ชัยภูมิ มอบบ้านผู้สูงอายุ

 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ นายกุ่น พิพิธกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโดน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. และแพทย์ประจำตำบล ร่วมมอบบ้านผู้สูงอายุราย นางนุช ดียิ่ง อายุ 78 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 22,500 บาท


Share:พมจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในยุค 4.0

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในยุค 4.0 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กรให้มีสมรรถนะผู้บริหารตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนเองด้วยความสามารถทางอารมณ์ และเสริมพลังในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจิตวิญญาณ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. มอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
ณ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่  จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน และมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ กรณีขอพระราชทานที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินทำกิน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

           วันที่ 16 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อบูรณาการช่วยเหลือ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ผู้นำชุมชน ให้การช่วยเหลือครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ผู้ดูแลคนพิการ ขอพระราชการทานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน   โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และแนะนำการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ


Share:พมจ.ชัยภูมิจัดกิจกรรมมอบเงิน ทุนกู้ยืมคนพิการ มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุน มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และมอบรถสามล้อมือโยกคนพิการ

         วันนี้ (22 ม.ค.2664) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทีม One Home พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมมอบเงิน ทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ 30 ราย  มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 11 ราย และมอบรถสามล้อมือโยกคนพิการ จำนวน 2 คัน โดนมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/