สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดสรรให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับและรับมอบหน้ากากอนามัย และนมผงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ท) ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


Share:“พมจ.ชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น” ทุกวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ การแต่งกายผ้าไทย ทุกวันศุกร์ “ชาวชัยภูมิ รวมใจ นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น นุ่งชื่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์”

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสัคมตำบล เพื่อได้เป้าหมายตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565

12 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาล สงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ

11-12 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,255,000 บาท เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว


Share:ติดตามการดำเนินงานจัดทำข้อมูลครัวเรือนเปราะบางตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

          7 เมษายน 2565  นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ โดย นายพิเชษฐ์ ยงชัย นักพัฒนาสังคม นายรพีภัทร ศรีไกรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวันชัย มะลิวัลย์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดทำข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง และการจัดทำสมุดพกครอบครัว ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมกิจกรรม พื้นที่ตำบลนาฝ่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


Share:โครงการมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ

          1 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดผู้นำครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 ครอบครัว มีเด็ก 20 ราย เป็นเงิน 125,000 บาท โดยมี นายสมบัติ ไตร่ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน”

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” และร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับเด็ก เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิก่อนเปิดภาคเรียนโดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ​ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ


Share:ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2565

24 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,255,000 บาท และเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 244,230 บาท พร้อมกลั่นกรองขอรับการสนับสนุนกรอบวงเงินให้บริการกู้ยืมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเดิม ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2565

23 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 388 ราย
เป็นเงิน 977,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.phpslot gacor onlineslot gacor maxwinagen slot onlinetogel gacorslot deposit pulsahttps://www.rivoluzionimolecolari.it/-/slot-gacor/