ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานขับรถยนต์ 2. คนสวน

ดูประกาศรายชื่อ >>>


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คนสวน 3 พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดการรับสมัคร >>>


Share:ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 กำหนดส่งโครงการตั้งแต่ วันนี้ – 25 สิงหาคม 2564


Share:ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

ตอบแบบสำรวจ


Share:ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จัดส่งข้อมูลคนพิการต้นแบบมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำเสนอเข้ารับการพิจารณาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

หลักเกณฑ์คนพิการต้นแบบ 2564

ใบสมัครคนพิการต้นแบบ2564

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นหนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ที่ https://m-society.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

>>> รายละเอียดการรับสมัคร <<<


Share:พมจ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

>>> ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ <<<


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial