โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ภายใต้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 27 ราย มูลค่าของที่มอบเป็นเงินกว่า 6.8 แสนบาท


Share: