พมจ.ชัยภูมิ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม…


Share: