โครงการหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

📣📣วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565

🎯🎯เพื่อร่วมออกบูธภารกิจกระทรวงพม. ได้แก่ การรณรงค์ป้องกันต่อต้านการกระทำความรุนแรงในครอบครัว การรณรงค์ป้องกัน ปัญหาการค้ามนุษย์ ให้บริการความรู้ ด้านเด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จํานวน 2 คัน โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ

📌📌ณ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


Share: