โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมต้านภัย โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมต้านภัย โควิด-19 และพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตเจลแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม……


Share: