โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ทีม One Home พม.ชัยภูมิ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 2 ศูนย์รวมราชการกระทรวง พม. จ.ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย เลี้ยงอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


Share: