โครงการงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว และสมัชชาครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงอายุและครอบครัว”


Share: