เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟยามเช้าและพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟยามเช้าและพิธีเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีโอกาสทําความรู้จักกัน ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศสบาย ๆ ยามเช้า ณ ห้องประชุมพญาแล 1 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน


Share: