สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565

12 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาล สงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: