ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณี ปรากฏข่าว วิกฤตโควิดทำเศรษฐกิจแย่ ประชาชนเดือดร้อนหนักขนเครื่องตัดหญ้าเข้าโรงรับจำนำ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัชัยภูมิ นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวกัญณิจ ชยพรอังกูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือ นายเก่ง (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน รับภาระดูแลน้องชายอายุ 29 ปี เคยผ่าตัดสมอง เนื่องจากอุบัติเหตุรถชน และย่าอายุ 78 ปี เป็นผู้สูงอายุชราภาพ  ประกอบอาชีพไม่ไหว ผู้ร้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายได้ลดลง ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จึงมีความจำเป็นต้องนำเครื่องตัดหญ้าไปจำนำ

** การให้ความช่วยเหลือ **

– สนง.พมจ.ชย.ให้กำลังใจครอบครัว และให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นเงิน 3,000 บาท

– กาชาดจังหวัด และกาชาดอำเภอ มอบเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

อ่านเพิ่มเติม….


Share: