ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ผู้นำชุมชม กรณี ชายสูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ไร้ที่พึ่ง ไม่ทราบข้อมูลครอบครัว และไม่สามารถ ให้ข้อมูลได้


Share: