ลงพื้นที่ตรวจตรวจสอบข้อมูลประกอบการรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

          วันพุธที่ 2พฤศจิกายน 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชัยภูมิ       ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประกอบการรับรองอาสาสมัครชาวต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำหรับประกอบการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครต่างประเทศ เพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณจักรเป็นการชั่วคราว
ณ มูลนิธิชีวิตใหม่เพื่อประเทศไทยสาขาชัยภูมิ


Share: