ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ กรณีขอพระราชทานที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินทำกิน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

           วันที่ 16 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อบูรณาการช่วยเหลือ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ผู้นำชุมชน ให้การช่วยเหลือครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ผู้ดูแลคนพิการ ขอพระราชการทานที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน   โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และแนะนำการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ


Share: