มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

         วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 ราย โดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


Share: