พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 30 กันยายน 2564เวลา 10.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน แก่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายอำเภอจัตุรัส และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 4,000 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: