พิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม. ชัยภูมิ จัดพิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: