พม.ชัยภูมิ สร้างจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (Word Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>


Share: