พมจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม CSR และจิตอาสา เยี่ยมบ้านมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ น.ส.กัญณิจ ชยพรอังกูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ น.ส.ชฎาพร เจริญบุญ นักพัฒนาสังคมดำเนินกิจกรรม CSR และจิตอาสา เยี่ยมบ้านมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม และมีปัญหาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ณ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยการสนับสนุนรถเข็นจากนายสุเทพ เลิศเกียรติพานิชย์ ประธานมูลนิธิร่วมสันติสุข กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้ไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเพชร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แรกรับกลับบ้าน และเด็กเล็กที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 พร้อมทั้งได้ตรวจดูความพร้อมของโรงพยาบาลสนามอำเภอบำเหน็จณรงค์ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม >>>>


Share: