พมจ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

>>> ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ <<<


Share: