พมจ.ชัยภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) ครั้งที่ 2 ตามนโยบายของจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จำนวน 45 คน ผลตรวจเป็นลบ จำนวน 45 คน

เพิ่มเติม >>>


Share: