พมจ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 6 ราย

ดูเพิ่มเติม >>>


Share: