พมจ.ชัยภูมิจัดกิจกรรมมอบเงิน ทุนกู้ยืมคนพิการ มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุน มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และมอบรถสามล้อมือโยกคนพิการ

         วันนี้ (22 ม.ค.2664) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทีม One Home พม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมมอบเงิน ทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ 30 ราย  มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ มอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 11 ราย และมอบรถสามล้อมือโยกคนพิการ จำนวน 2 คัน โดนมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: