ประชุมติดตามการดำเนินงาน One​ Home พม. ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ​ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล นำโดย​ นายสงวน​ สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นางรชธร พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 ​นางสาวทิพวรรณ​ โอษคลัง​ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทีม​ One​ Home พม. ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เป็นประธาน ณ​ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: