ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดย กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการควบคุม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำการขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการประกาศกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม….


Share: