ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม…..


Share: