ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คนสวน 3 พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดการรับสมัคร >>>


Share: