ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดชัยภูมิ (สายด่วน พม.1300 จังหวัดชัยภูมิ)


Share: