ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา https://drive.google.com/file/d/1LK3fsfjh3pOVszmQJeSPFV8hxwPLgHrR/view?usp=sharing


Share: