ทีม พม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มเติม >>>


Share: