ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

13 เมษายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล)


Share: