ข่าวกิจกรรม

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เงินสงเคราะห์ งานอพม. และซ่อมแซมบ้านคนพิการและผู้สูงอาย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชั ...
อ่านต่อ

ลงเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคําร้องกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ศูน ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เพื่อติดตามดูแลการดําเนินงาน สถานที่รับเลี้ยงเด็กมารีย์อุปถัมภ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3/2558

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ...
อ่านต่อ

พม.ชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นางสา ...
อ่านต่อ

ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน จากมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวธิติมา ...
อ่านต่อ

ติดตามการช่วยเหลือหญิงชรา วัย 91 ปี มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ มอบห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial