ข่าวกิจกรรม

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2567

รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2567


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้เสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรววจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งนิติกร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


Share:พิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม. ชัยภูมิ จัดพิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial