กิจกรรมวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การทําบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล 2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 3. การเปิดนิทรรศการน้อมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ


Share: