การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2565

📣📣วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2565
👉👉เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
📌ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ


Share: