พิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม. ชัยภูมิ จัดพิธีพิธีบวงสรวง พระประชาบดี ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชัยภูมิ 2566

สถานการณ์ทางสังคม สสว. 4 2566


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสรรหาพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา https://drive.google.com/file/d/1LK3fsfjh3pOVszmQJeSPFV8hxwPLgHrR/view?usp=sharing


Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

https://drive.google.com/file/d/1ntOyZl2Sp7Vic6rAJc1sI5NDI2e8_OO5/view?usp=sharing

Share:ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1rtw0kTIm_eBrjkjM3nzibwrebpsaUTmF/view?usp=sharing


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial