โครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมพลังสตรี พลังผู้สูงอายุ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565 โดย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีการเสวนาเรื่อง การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมระดับจังหวัดชัยภูมิ และมอบเกียตริบัตรสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม เช่น การดีดพิณ การร้องเพลงและการเต้นรำ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผ้าไหมท้องถิ่น สบู่จากรังไหม และจักสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพญาแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ


Share: