โครงการเรามีเราบรรเทาทุกข์คนพิการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 700 ชุด

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเรามีเราบรรเทาทุกข์คนพิการจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้กับคนพิการในครอบครัวกลุ่มเปราะบางและคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมประกอบด้วย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ตัวแทนคนพิการจากอำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จำนวน 15 ราย มอบโล่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: