โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565

9 สิงหาคม 2565 นายสมบัติไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 ณ ห้องดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: