โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่  จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน และมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


Share: