โครงการรณรงค์สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม

📣วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ กิจพรประเสริฐนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีมOne Home จังหวัดชัยภูมิ🤝🤝จัดโครงการรณรงค์สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน โดยบูรณาการจัดโครงการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
📌📌ณ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
🙌🙌โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. ติดริบบิ้นขาวแด่นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ2. แจกเอกสารแผ่นพับ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว 3. แต่งคำคม และตอบคำถามชิงรางวัล4.เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ 5. ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: