โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี  2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม2565สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับ
ทีม One Home พม.ชัยภูมิ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชัยภูมิ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565โดยการจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2565โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานณ ห้องประชุมภูมิธารา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: