เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
และนางสาวพัชญา เรืองไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภมิู เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ
พระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อหารือแนวทาง
การจัดตั้งกองบุญแห่งการให้จังหวัดชัยภูมิ


Share: