ร่วมพิธีรับ – ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564เวลา 11.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีรับ – ส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2,880 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม >>>


Share: